Hygiene og rengjøring

Gode råd om kvalitet og hygiene vid rengjøring

Rengjøringskvaliteten påvirker direkte hygiene, ogpåvirker dermed også mulighetene for å forhindresmittespredning. Ved profesjonell rengjøring kan risikoen for smittespredning minimeres ved å formulere klare krav til rengjøringsrutiner, standarder og andre variabler, som vist nedenfor.

Kvaliteten på profesjonell rengjøring avhenger av flere variabler:

 • hvilke kvalitetsmål som gjelder
 • hvor mye tid som er avsatt til rengjøring
 • renholderens profesjonelle kunnskaper og ferdigheter
 • hvilke verktøy og maskiner renholderen har tilgang til
 • hvilke rengjøringsmidler som brukes

Hvis du som bruker eller firma ønsker å vite mer om rengjøringskvaliteten på arbeidsplassen din eller i offentlige miljøer, kan du derfor tenke på følgende spørsmål:

Hvilke mål eller krav er formulert for rengjøringen:

 • Brukes kvalitetsmål, for eksempel Insta 800?
 • Er rengjøringen gjort i henhold til en hygienestandardsom DS 2451-10?
 • Hvilke andre kvalitetsmål og kontroller brukes – rapporter, besøk osv.?
 • Hvor ofte rengjøres den, og hvor mye tid er satt av tilrengjøring?
 • Hvilken yrkesopplæring i renhold har den ansatte?
 • Hvilke rengjøringsmidler og rengjøringsverktøy brukes:
 • på sterkt belastede flater, f.eks. toaletter påinstitusjoner?

Engangskluter / materialer brukes til kontinuerlig rengjøring av tungt belastede overflater, f.eks. på kjøkken, på offentlige toaletter, i sterkt overbelastedelokaler eller på steder som brukes av mange?

Er det krav og rutiner for vask av arbeidsklær, rengjøring av vernesko, ergonomi, tilgang til ogkunnskap om sikkerhetsdatablad, etc.?

Er det klare rutiner?
Ofte er det også andre forhold som påvirker rengjøringskvaliteten – for eksempel, hva må andre enn rengjøringspersonalet gjøre for å kunne utføre rengjøringen så godt som mulig (fjerning, oppsettingav stoler, etc.)?

Er dette virkelig gjort?

Utviklet av en arbeidsgruppe i det danske Rådet for Bedre Hygiene.

Finn mer inspirasjon i retningslinjene fra det danske arbeidsmiljørådet for servicenæringen (på dansk): “Industriveiledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengjøring”, eller i “NIR om rengjøring” fra SSI.