Hygiene og digital

Gode hygieneråd for tastaturer og nettbrett

Tastaturer, mus, nettbrett, smarttelefoner etc er viktige digitale hjelpemidler som brukes i mange hverdagslige sammenhenger, både privat og i arbeidslivet. De brukes til undervisning, som skriveverktøy, for å søke etter kunnskap og mye mer. Den samme enheten brukes ofte av flere forskjellige mennesker i løpet av en og samme dag, noe som medfører risiko for spredning av infeksjonen.

Derfor brukes for eksempel vaskbare tastaturer, virtuelle (på skjermen) tastaturer eller tastaturer med coverfilm i offentlige miljøer. For telefoner og nettbrett med mange forskjellige brukere er deksler som kan rengjøres et godt alternativ, da berøringsskjermene ofte er vanskelige å rengjøre. Noe rengjøring kan imidlertid være nødvendig, selv om slike deksler brukes – se nedenfor.

For delt bruk i hjemmet
I tilfelle synlig skitt eller hvis noen i familien er syke, bør enheten rengjøres daglig med en fuktig klut.

Ved delt bruk på arbeidsplassen / institusjonen / skolen
Tørk en gang om dagen med en fuktig klut. Hvis det erfare for spredning av infeksjoner, kan desinfiseringvurderes.

Når det brukes på sykehus eller til delt bruk på sykehus / hjemme
På sykehus er risikoen for smittespredning stor, bådemellom pasienter og mellom pasienter og ansatte. Dette gjelder også enheter som brukes både påsykehuset og hjemme.

Vær oppmerksom på at hvert enkelt sykehus kan ha sine egne retningslinjer som er tilpasset IT-utstyret de bruker og de lokale retningslinjene for pasienter ogpårørende.

Omsorgssektor
I hjemmesykepleien og i forskjellige typeromsorgsboliger der personalet utfører pleieoppgaver for mange forskjellige mennesker (som ofte har en form for svekkelse av immunforsvaret) skal kommunens retningslinjer følges. Disse er tilpasset IT-utstyret som brukes og de spesifikke oppgavene.

Matvaresektoren (butikk, servering, produksjon)
Instruksjoner og opplæring må inneholde retningslinjer for hvordan du kan veksle mellom vanlige tastaturer / skjermer, dispensere og håndtering av mat. For eksempel når hansker skal brukes, rutiner for håndvask og for hvor ofte IT-utstyret skal rengjøres og eventuelt desinfiseres.

Følg alltid eventuelle lokale retningslinjer, da de er skreddersydd til lokale krav og behov.

Håndhygiene
I tillegg til regelmessig rengjøring og desinfisering, er det viktig å alltid være forsiktig med daglig håndhygiene. Alle gjenstander som mange forskjellige mennesker bruker / berører, bør inngå i den vanlige rengjøringsrutinen. Dette inkluderer tastaturer og nettbrett, men også håndtak på dører, kjøleskap og lignende.

Utviklet av en arbeidsgruppe i det Danske Rådet for Bedre Hygiene.