Aktiviteter

Hygieneuken 2020 i Norge!

Hygieneuken blir arrangert i Norge for første gang i 2020. Interessen og behovet for fokus på hygiene har som kjent fått stor fokus i år og påvirker nesten all menneskelig virksomhet. Imidlertid er det også veldig viktig å understreke at hygiene er en måte for oss å fortsatt være sosiale på, og med god omtanke og innsats, holde fast i det daglige fellesskap.

Vi er derfor også glade for at vi blant annet i 2020 har et samarbeid med familefestivalen A Walk in The Park, som fokuserer på aktivitet hos barnefamiliene. A Walk in The Park har fire arrangementer i Oslo 13 september og fokus på hygiene står selvfølgelig sterkt i år. Vi ser frem til å se mange
familier gripe sjansen til å omgås trygt og glede seg over en hyggelig dag i parken.

Både i 2020 og inn mot neste år er det et stort behov for oss å finne nye, trygge og gode måter for å møte hverandre og leve på. Dette er også grunnen til at vi sier at hygiene er veien til bedre helse.

Les mer om A Walk in The Park

Les mer om Hygienveckan i Sverige og Hygiejneugen i Danmark

Video producerat i Hygienveckan

Hyfs musikvideo Alla tvättar händerna