Hygieneuken 2020

Hygiene – veien til bedre helse

Rådet for Bedre Hygiejne arrangerer hvert år en nordisk hygienekampanje – Hygieneuken.

Hygieneuken har helt siden 2009 utviklet seg til å blien av de største helsefremmende kampanjer i Danmark og Sverige, nå satses det også på Norge.

En uke der det settes fokus på viktigheten av bedre hygiene i hjemmet, på arbeidsplassen, i skoler og førskoler, på sykehus, på aldershjem, i kantiner og enda flere steder i hverdagen.

Kampanjen har en alvorlig undertone, men gjennomkampanjens innhold løftes budskapet frem med glede og lyst. God hygiene handler om å hjelpe seg selv og andre til et trygt, sikkert og helsemessig bra liv.

Hvor er vi på vei?
Gjennom 2020 har vi fokus på betydningen av engjennomgående bra plan, struktur og strategi. Med andre ord, så bør god hygiene ha en naturlig plass idet strategiske arbeidet innen kommunene, påarbeidsplassen, i skolen, i førskolen, i barnehagen og ihjemmene.

Årets tema er Hygiene – veien til helse. Dette er et tema som tydelig vil markere rammer, retningslinjer ogstrategier for at hygiene er viktig, noe vi også har lærtgjennom koronasituasjonen.

God hygiene skjer ikke bare ved et enkelt tilfelle. For endrede vaner kreves det bl.a kunnskap, læring, ledelse og målbarhet. På arbeidsplasser innen helseinstitusjoner, eldrehjem, førskoler, skoler m.fl. kommer man betydelig lenger i arbeidet med å skape en struktur og tanke bak hygienearbeidet, enn om man tar tilfeldighetene råde.

Vill du veta mer?
Rådet for Bedre Hygiejne. står bak kampanjen. Dersom du vil vite mer om kampanjen, så finner du informasjon på den danske siden hygiejneugen.dk.